Количка  

(празна)
Katana-sabii japoneze
Budo Best
Budo Best

Джо

Джо е къса тояга използвана както в японските бойни изкуства така и в китайските. Дължината ѝ позволява по бързи движения (спрямо Бо), и по лесна работа от близо. Подобно на Бо техниките с Джо включват разнообразие от блокове преливащи в удари и техники за обезоръжаване.