Количка  

(празна)
Katana-sabii japoneze
Budo Best
Budo Best

Saya

Сая е думата използвана от японците за ножница на Танто Wakizashi или Катана.