Количка  

(празна)
Katana-sabii japoneze
Budo Best
Budo Best

Fuchi & Kashira

Fuchi & Kashira са декоративни елементи който красят и фиксират Tsuka (дръжката). Поставят се в двата крач на дръжката. Фучи е от страната на острието и има отвор през който да влезе Nakago (дръжката на острието). Кашира се поставя от другата страна, като затваря дръжката и придава завършеност. Fuchi и Kashira обикновенно са декорирани в еднакви мотиви и се изработват от метални сплави, но не рядко срещани са и такива от благородни метали.