Количка  

(празна)
Katana-sabii japoneze
Budo Best
Budo Best

Ninja To

"Ninjato известен също като ninjaken или shinobigatana е име най-често използваното наименование за японски нинджа меч. Това са къси мечове с право острие, и предпазител Tsuba с квадратна или правоъгълна форма. Има исторически доказателства за съществуването на "ninjato" но е спорен точният му начин на употреба.