Количка  

(празна)
Katana-sabii japoneze
Budo Best
Budo Best

Yoroi

Yoroi е бронята която са носили самураите, като в тази категория ще намерите както цели брони, така и статуетки. Важна част от японските брони е Kаbuto - японският шлем, отличаващ се в изработката си за самураите и командирите им.