Количка  

(празна)
Katana-sabii japoneze
Budo Best
Budo Best

Habaki

Habaki е съставна част от Кoshirae (елементите на катана). Това е метален елемент, който има двойна роля - да блокира и поддържа острието и Тsuba, както и да осигури плътно затваряне на Saya(ножницата).