Количка  

(празна)
Katana-sabii japoneze
Budo Best
Budo Best

Остриета за катана

Остриета за шинкен. Ръчно изковани остриета от стомана с различно съдържание на водород. Всички остриета са за истински катана, острието е едно цяло с дръжката. Могат да се използват за замяна, или за изработване на изцяло нова катана, с компоненти по Ваш избор.