Количка  

(празна)
Katana-sabii japoneze
Budo Best
Budo Best

Mekugi


Mekugi са дървени нитове, най-често изработени от бамбук, с които Tsuka (дръжката) се прикрепя към nakago (дръжката на острието). Това е изключително ефективен начин на свързване, позволяващ много лесен монтаж и демонтаж на катаната.