Количка  

(празна)
Katana-sabii japoneze
Budo Best
Budo Best

за степен/дан

Бродерии показващи достигнатата степен в дадено бойно изкуство. Бродираните върху колана цветни напречни ленти се използват за обозначаване на заслуженият дан (кю).