Количка  

(празна)
Katana-sabii japoneze
Budo Best
Budo Best

Нунджако

Нунджако е традиционно оръжие на Окинава. Нунджако е предимно земеделски инструмент с чиято помощ се е белил оризът. Нунджако дръжките са с еднаква дължина и са свързани с въже или верига. Техниките включват удари с нунджако, нунджако техники за блокиране на атаки и комбинации с нунджако за улавяне на противника. Като цяло нунджако е оръжие за самозащита.